Katechezy - Przykazania Boże
(aktualizacja: 18.03.2021)



Przykazanie 1 - Nie będziesz miał bogów cudzych przedemną

Informacje dotyczące materiałów do pracy można znaleźć tutaj




Przykazanie 2 - Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno

Informacje dotyczące materiałów do pracy można znaleźć tutaj




Przykazanie 3 - Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

Informacje dotyczące materiałów do pracy można znaleźć tutaj



Przykazanie 4 - Czcij ojca swego i matkę swoją

Informacje dotyczące materiałów do pracy można znaleźć tutaj



Przykazanie 5 - Nie zabijaj

Informacje dotyczące materiałów do pracy można znaleźć tutaj



Przykazanie 6 i 9 - Nie cudzołóż. Nie pożądaj żony bliźniego swego

Informacje dotyczące materiałów do pracy można znaleźć tutaj




Przykazanie 7 i 10 - Nie kradnij. Nie pożądaj rzeczy bliźniego swego

Informacje dotyczące materiałów do pracy można znaleźć tutaj



Przykazanie 8 - Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu

Informacje dotyczące materiałów do pracy można znaleźć tutaj



Dziesięć Przykazań Bożych - powtórzenie

Informacje dotyczące materiałów do pracy można znaleźć tutaj





WARUNKI DOBREJ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

Rachunek sumienia


Informacje dotyczące materiałów do pracy można znaleźć tutaj