Katechezy - Przykazania Boże
(aktualizacja: 28.04.2021)Przykazanie 1 - Nie będziesz miał bogów cudzych przedemną

Informacje dotyczące materiałów do pracy można znaleźć tutaj
Przykazanie 2 - Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno

Informacje dotyczące materiałów do pracy można znaleźć tutaj
Przykazanie 3 - Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

Informacje dotyczące materiałów do pracy można znaleźć tutajPrzykazanie 4 - Czcij ojca swego i matkę swoją

Informacje dotyczące materiałów do pracy można znaleźć tutajPrzykazanie 5 - Nie zabijaj

Informacje dotyczące materiałów do pracy można znaleźć tutajPrzykazanie 6 i 9 - Nie cudzołóż. Nie pożądaj żony bliźniego swego

Informacje dotyczące materiałów do pracy można znaleźć tutaj
Przykazanie 7 i 10 - Nie kradnij. Nie pożądaj rzeczy bliźniego swego

Informacje dotyczące materiałów do pracy można znaleźć tutajPrzykazanie 8 - Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu

Informacje dotyczące materiałów do pracy można znaleźć tutajDziesięć Przykazań Bożych - powtórzenie

Informacje dotyczące materiałów do pracy można znaleźć tutaj

WARUNKI DOBREJ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

Informacje dotyczące materiałów do pracy:
1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy i postanowienie poprawy
3. Szczera spowiedź
4. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu
5. Moje przygotowanie do spowiedzi - rachunek sumienia dla dzieci


Przypowieść o synu marntorawnym i miłosiernym ojcu - film
Rachunek sumienia - film
Żal za grzechy - film
Mocne postanowienie poprawy - film
Szczera spowiedź - film
Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu - film